Vorige  |  VolgendeDe macht van een kennismakelaar. Het dilemma Google Books | Trouw

Artikel in Trouw rond de Google Books Settlement: de rechtzaak van Amerikaanse uitgevers tegen Google, die bezig is met het bewonderenswaardige maar ook wat angstaanjagende onderneming, alle kennis online beschikbaar te stellen. 

paperclip Google-Books-afb-web.jpg