Vorige  |  VolgendeSms: een wonder | precies 160
Sms: een wonder
van technisch
vernuft en
innovatieve
verbeelding. Maar
hoe pers ik mijn
liefde, mijn lust,
mijn verlangen in
honderdzestig
tekens inclusief
wit?